Algemene Vergadering BCD

Op 17 januari 2013 hield de Business Club Dendermonde haar eerste Algemene Vergadering. Daarop waren alle bestuursleden en effectieve leden aanwezig.

De effectieve leden vertegenwoordigen de bedrijven uit hun regio van het Dendermondse ondernemerslandschap. Op die manier probeert BCD een representatieve vertegenwoordiging uit elke regio te combineren met een soepel werkbaar  beslissingsproces.

Zoals het een goede vzw betaamt is uiteraard ook een boekhouder (Bart Verschelden – Moore Stephens Verschelden) vertegenwoordigd voor het toelichten van de resultaten en een advocaat (Bert Van Praet (Advoconsult) om de statutaire verplichtingen na te gaan.

In bijlage vindt u het verslag van deze Algemene Vergadering.

Samengevat werden volgende beslissingen genomen m.b.t. het plan 2013 :

 • Events
  • Zomerevent: Idee: Barbecue, spreker uitnodigen, betalend event
  • Nieuwjaarsevent
 • Project Camerabewaking
  • Financiële bijdrage van € 5.000
  • Inhoudelijke bijdrage: keuze hoogwaardige oplossing
  • Ondersteuning in project management en opvolging
  • Tot nader bericht:
   • Niet optreden als overall project manager
   • Geen eigenaar van de installatie
   • Geen deelname in de operationaliteit van de installatie
 • Glasvezelnetwerk
  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudie
  • Scope per industrieterrein
  • Kwantificeren van de kosten en de baten
  • Voorbereiden van aanbeveling naar de algemene vergadering van de BCD
 • Strategische 10-jaar studie
  • Voka voert uit tegen einde december
  • BCD ondersteunt door input en inzichten
 • Oprichting industrieel beheers vennootschap
  • Uitvoeren haalbaarheidsstudie

Na de vergadering begaven alle aanwezigen zich naar de nieuwjaarsreceptie van VOKA die dezelfde plaatsvond in Hangar 43 in Baasrode.