DDS – Quo Vadis

Beste leden,

Gedurende 48 jaar is DDS al verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van de meeste bedrijventerreinen in Dendermonde. In 2019 zullen de gemeenten moeten beslissen over het voortbestaan.

Zal en kan DDS nog een rol spelen op het vlak van streekontwikkeling na 2019?

DDS en Business Club Dendermonde willen in de toekomst met u in overleg gaan rond dit thema. Voorlopig moeten we door onvoorziene omstandigheden deze activiteit uitstellen maar binnenkort brengen we jullie op de hoogte van de nieuwe datum waarop we deze activiteit zullen organiseren.

Met vriendelijke groeten,

Business Club Dendermonde

DDS