Eindejaarsdrink 2019

De eindejaarsreceptie van Business Club Dendermonde werd in een compleet nieuw jasje gestoken… en met succes!!

Het feest ging door op 13 december 2019 in De Koolputten en werd opgeluisterd door Suondsplash.

Hiernaast vindt u de foto’s en die zeggen genoeg.

Dit werkjaar hebben we afgesloten, samen met Rotary Dendermonde. Tijdens de avond bleek al vlug dat al de neuzen in dezelfde richting staan. 

Of we het nu hebben over service verlenen aan de maatschappij, zoals Tom De Smet het toelichtte, of we het nu hebben over service verlenen naar de bedrijfswereld, wat Hugo Van den Broecke uiteen zette… alles komt neer op samenwerken en communiceren voor een succesvol productief resultaat.

2020 wordt alvast sterk ingezet!