Persvoorstelling BCD

Op woensdag 12 september geeft de Business Club Dendermonde het officiële startschot van haar vzw. De oprichtende bedrijven stellen hun businessclub voor aan de pers in het bijzijn van burgemeester Piet Buyse. BCD geeft er toelichting bij de doelstellingen van de businessclub en stelt de eerste projecten die in de pijplijn zitten voor.

Persbericht:
Bedrijven slaan handen in elkaar

Business Club Dendermonde bevordert ondernemersklimaat

DENDERMONDE – In Dendermonde hebben een aantal bedrijven zich verenigd in de Business Club Dendermonde vzw, kortweg BCD. Deze nieuwe vereniging wil niet alleen de contacten tussen de plaatselijke ondernemers bevorderen, maar ook initiatieven nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren en optreden als spreekbuis met andere partners zoals de overheden.

“Toen we een halfjaar geleden op initiatief van de lokale politie van Dendermonde met enkele bedrijven samenzaten om de veiligheid van het bedrijventerrein Hoogveld te bespreken, bleek er al snel een draagvlak te zijn om een businessclub voor bedrijven op te richten”, vertelt voorzitter Hugo Van den Broecke, die zaakvoerder is van het bedrijf Intersig. “Ook het stadsbestuur en andere overheden waren vragende partij om een centraal aanspreekpunt te hebben voor de bedrijven.”

De bal ging aan het rollen en het idee van Business Club Dendermonde kreeg vrij snel vorm dankzij enkele trekkende bedrijven en Concilio, een project waarmee Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen – gesteund door de Vlaamse overheid – interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen wil optimaliseren. In september zorgden vier ondernemingen samen voor de officiële oprichting van de vzw. Er zijn meteen een dertigtal bedrijven die toetreden als lid. “Met BCD willen we op een onafhankelijke, resultaatsgerichte, professionele en politiek neutrale manier bijdragen tot de leefbaarheid, de efficiëntie en de groei van de Dendermondse bedrijven”, legt Van den Broecke uit. “Met ons bestuur, dat bestaat uit geëngageerde bedrijfsleiders die deze taak er vrijwillig bijnemen, komen we regelmatig samen om de grote lijnen uit te zetten. We luisteren ook naar de input van onze leden, die ideeën of thema’s kunnen aanbrengen. De bedoeling is om de belangen van onze leden tegenover derden te verdedigen. Belangrijk is dat we er zijn voor alle Dendermondse bedrijven. “

Op 19 september komt tijdens een startbijeenkomst voor de geïnteresseerde bedrijven meteen het aspect veiligheid aan bod. “We bekijken de mogelijkheden om via camerabewaking de bedrijventerreinen te beveiligen. Andere thema’s waar we in de toekomst rond willen werken zijn mobiliteit en ontsluiting. We willen ook onderzoeken op welke  vlakken het interessant zou kunnen zijn om bijvoorbeeld over te gaan op groepsaankopen.”

Lees hier het artikel op het Nieuwsblad.