Zomer BBQ 2014

Op dinsdag 24 juni verzamelden 140 deelnemers voor de 2° zomer BBQ van de Business Club Dendermonde.

Goed weer, gezellige sfeer en een goede ontvangst bij Autobedrijf Buslot vormden de basisingrediënten voor een geslaagde avond.

De voorzitter Hugo Van den Broecke nam het woord en lichtte de stand van zaken van de lopende projecten toe.

Camerabewaking

Na een snelle start, volgde een periode waarin de samenwerkingsakkoorden bezegeld dienden te worden tussen alle betrokken partijen. Vandaag kunnen we melden dat een akkoord ondertekend is tussen de stad, de politie en DDS m.b.t. de installatie, het gebruik en onderhoud van de camera’s. Binnenkort start de uitvoering van de werken.

Glasvezelnetwerk Hoogveld

Ook dit project bevindt zich in een cruciale fase. Begin juni werd door 12 deelnemende bedrijven “Fiber Invest” opgericht. Fiber Invest wordt de eigenaar van het netwerk. De exploitatie wordt later ondergebracht in een bijkomende vennootschap. De uitvoering van het project is gegund aan Fabricom. Zij zullen de ondergrondse infrastructuur realiseren. De aansluitingen worden voorzien voor het najaar.

Heb je als bedrijf nog niet beslist deel te nemen maar wil je voor toekomstige aansluiting alle opties open houden, dan kan je voor 500€ een wachtbuis laten leggen waardoor latere aansluiting kan zonder graafwerken.

Dit project geniet geen subsidies maar is voor 100% gefinancierd met middelen van de deelnemende bedrijven en met een lening van DDS.

Mobiliteit

Het derde project dat we dit jaar zijn gestart, draait rond mobiliteit. Op basis van een enquête afgenomen onder de leden van BCD proberen we een goed beeld te krijgen op de mobiliteitsnoden van onze bedrijven en haar medewerkers. Eens de studie verwerkt, komt BCD naar buiten met de resultaten van dit onderzoek.

Na het overzicht van de lopende projecten had Hugo de eer aan te kondigen dat het ledenaantal van de club op 101 staat.

Verder kondigde hij de toekomstige activiteiten aan :

  • 2° Dendermonds Open Golftornooi op 10 oktober 2014
  • 3° Oudejaarsdrink op 11 december 2014